Laureáti Ceny Josefa Vavrouška podpoří Šumavu

PODĚKOVÁNÍ JAROMÍRA BLÁHY: Exministr životního prostředí Martin Bursík a Pavel Šremer, biolog a bývalý poradce prezidenta Václava Havla, se rozhodli, že prostředky z letošní Ceny Josefa Vavrouška věnují ochraně vzácné přírody v Národním parku Šumava.

 

Cenu Josefa Vavrouška udělují každoročně Nadace Partnerství a Nadace Charty 77. Oceňuje konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj. Je s ní spojena finanční částka 25 tisíc korun pro každého laureáta.

 

Martin Bursík:
„Namísto, aby ministerstvo životního prostředí a správa národního parku chránili nejcennější části Šumavy před necitlivými zásahy člověka, rozhodli se tato území otevřít těžařům a developerům, prosazujícím přírodě škodlivé projekty. Hnutí DUHA se dlouhodobě na odborně velmi vysoké úrovni zabývá ochranou Šumavy. Proto jsem se rozhodl věnovat finanční odměnu za Cenu Josefa Vavrouška právě Hnutí DUHA pro jejich práci na Šumavě.”

 

Pavel Šremer:
„Vyspělé evropské státy dnes chrání poslední zbytky původní přírody – s jejich narůstající vzácností roste i jejich hodnota. Dělají to tak i naši sousedé v Německu, Rakousku i Polsku. U nás však nastoupil opačný trend, a tak přírodě daleko více pomáhají ochránci přírody z nevládních organizací než stát, který na ně posílá – a protiprávně – opět policii, jako za minulého režimu. Protože mám s takovým přístupem bohaté zkušenosti již z té doby, rozhodl jsem se na tu skutečnou a obětavou ochranu přírody přispět.”

 

Je pro nás velká pocta, že se Martin Bursík a Pavel Šremer rozhodli podpořit práci pro ochranu Šumavy. Pomůže nám to s konkrétními plány, jak zamezit plánům ministra Chalupy a ředitele Mánka z ODS, kteří chtějí do národního parku pustit developery a dát více prostoru těžařským společnostem.

 

Jaromír BLÁHA, Hnutí Duha