Nová tvář krajského zastupitelstva

Čemu se chce věnovat nová tvář krajského zastupitelstva?

starkova

Ing. Milena Stárková

 

Jedinou zástupkyní Sušice v krajském zastupitelstvu je po volbách Ing. Milena Stárková.
Má za sebou první ustavující jednání zastupitelstva a isusice.eu se ptá:

 

Jaké jsou vaše priority v práci krajského zastupitele?

„Děkuji za prostor k vyjádření. Na prvním, ustavujícím, jednání zastupitelstva byly zvoleny příslušné orgány (hejtman, rada, výbory), nově vznikl výbor pro veřejné zakázky. Proč to uvádím – souvisí to právě s jednou z mých priorit – a tou je transparentní veřejná správa nad rámec zákona.
Co si pod tím představit? Na základě dosavadních zkušeností z komunální politiky vím, jak je „průhledná” správa veřejných záležitostí, zejména týkající se peněz, důležitá. Také vnímám, že na úrovni Sušice je velmi nedostatečná. Mám na mysli zveřejňování smluv týkajících se nejen veřejných zakázek, ale např. i smluv o prodávaném či pronajímaném majetku. Občan by měl mít možnost nalézt na webu města či kraje soupis majetku a údaje o hospodaření s ním. Na krajské úrovni jde pak o složitější náplň, v principu ale stejně fungující. Průhledná veřejná správa je podle mě předpokladem pro její úspěšné působení. Pokud to někde již takto funguje, nevidím důvod, proč by to nešlo i u nás. V případě kraje bude zřízena komise pro tuto oblast, jejímž úkolem bude monitorovat a připravovat obsah transparentní veřejné správy pro medializaci prostřednictvím webu kraje v sekci „Otevřený kraj”.

 

Kdy bude jasno o složení komise a jejím působení?
„Novou komisi by měla ustanovit krajská rada a začne pracovat začátkem roku 2013. Působení v komisi je pro mě určitou výzvou, protože je to v některých oblastech „pole neorané” a ráda budu průběžně čtenáře informovat.”

 

Říkáte – jednou z mých priorit. Co je tou další nebo jaké jsou ty další?
„Vždycky jsem se aktivně zajímala o oblast školství, výchovy a vzdělávání, takže i v této práci bych ráda pokračovala. Je to velmi široká a hodně diskutovaná oblast, ale domnívám se, že na stejné rovině důležitosti jako všechny ostatní, ne-li mnohdy ještě zásadnější. Ráda bych zprostředkovávala nejen kontakt mezi místními školami a krajem navzájem, ale v rámci svých možností podpořím i jejich rozvojové aktivity. Samozřejmě chci být činná i v ostatních sférách v působnosti krajského zastupitelstva, nicméně tyto dvě jsou pro mě zásadní.”

(red)