Zříkáme se svého senátora

VYJÁDŘENÍ SVAZU OBCÍ NP ŠUMAVA: V minulém měsíci projednával senát zákon O státním pozemkovém úřadu. Pro mnohé další zákon z řady nezajímavých zákonů. Pro šumavské obce zákon zásadního významu, který se měl zabývat správou a prodejem státního zemědělského majetku. Obce se právem těšily na narovnání desetiletí trvajícího bezpráví. Podoba zákona však byla zdeformována zelenou lobby skrze „šumavského” senátora Krejču.

 

Na návrh strakonického senátora Miroslava Krejči, jehož senátorský obvod zaujímá také část Národního parku Šumava, byl poslanecký návrh zákona změněn. Dosavadní zákonná praxe je, že veškeré obce české republiky získají bezúplatně pozemky ve správě Pozemkového fondu ČR pro bytovou výstavbu, veřejnou zeleň a veřejně prospěšné stavby vyznačené ve schválené územně plánovací dokumentaci. U šumavských obcí to znamená, že se to týká jen území III. zóny ochrany přírody a to pouze té části, která je v územních plánech vyznačena a odsouhlasena orgánem ochrany přírody jako zastavěné území a zastavitelná plocha. Každá taková plocha má jasná pravidla určení a mnohastupňový státní dozor v národním parku by neměl mít problém na jejich dodržování dohlížet.

 

Pan senátor Krejča, údajně na podporu ochrany národního parku, prosadil změnu zákona a šumavským obcím povolil převod pouze pozemků určených pro veřejně prospěšné stavby. Žádná náves, dnes ve vlastnictví pozemkového fondu, není veřejně prospěšnou stavbou. Naše návsi, dnes ve vlastnictví státu, demonstrují časy železné opony, podobu pohraničí padesátých let, tedy pozemky bez péče. Jde skutečně o „divočinu”, ale uprostřed obcí. Čí zájem pan senátor prosazuje? Z citace Hnutí Duha vydané ihned po schválení změny §7 Senátem: „Senát zatrhl připravované developerské žně. Na návrh senátora Miroslava Krejči (nezávislý, Strakonicko) rozhodl, že bezplatné převody pozemků státu obcím v národních parcích umožní pouze v případě, že je obec využije pro veřejně prospěšné stavby. Omezí se tak spekulace s lukrativními pozemky.” vyplývá, že nehájí zájmy voličů svého senátorského obvodu. Možná se šel pan senátor poradit k Hnutí Duha, ale šumavští starostové na jeho návštěvu čekají marně. Krejča tak nejprve opustil stranu, která ho do voleb nominovala, a teď i své voliče, kteří mu před 4 lety dali svůj hlas. Stal se reprezentantem výhradně svých názorů, které sdílí s několika zelenými extrémisty, nikoliv však svými voliči.

 

Starostové obcí v Národním parku Šumava nejsou pohůnci developerských společností. Za humny už nám sice nevede ostnatý plot, ale s jeho principy se stále potýkáme. Chápeme, že i divočina by měla mít svého senátora, ale některé názory pana senátora Krejči jsou již za hranicí nejen lidské slušnosti, politické korektnosti, ale i divočiny. Minulý rok jsme neuposlechli pana senátora a ze Šumavy se nevystěhovali, jak nám radil. Letos si na nás vymyslel jiný nástroj, kterým nám nelehký horský život znepříjemní. Chápeme krok pana senátora jako naši další diskriminaci ve stylu Mnichova – o nás bez nás!

 

 

Antonín Schubert – předseda Svazu obcí NP Šumava, starosta Modravy
Václav Vostradovský – starosta Kvildy
Jana Hrazánková – starostka Borových Lad
Jiří Vacek – starosta Strážného
Martin Černý – starosta Stožce