Zdařilá premiéra dobročinného bazaru

První adventní sobotu proběhl 1. charitativní bazar pořádaný Občanským sdružením Stanislavy Chumanové.

 

 bazar 01

 

Celkový výtěžek z prodeje činil 13.180 Kč a bude použit na financování parku pro seniory ve Sklářské ulici.

 

 

Bazar proběhl v příjemné vánoční atmosféře, nechybělo ani malé občerstvení a velké díky patří všem, kteří se na organizování podíleli.

 

 

Zejména bychom chtěli poděkovat paní Marcele Budínské, která nám bezplatně poskytla prostory v Rožmberské ulici, a také děkujeme České poště, MěKS Vimperk, www.vimperk.eu a www.prachatickonews.cz za propagaci.

 

 

Tímto děkujeme také všem občanům, kteří nám přispěli nejen přineseným zbožím, tak i jeho nákupem či finančním příspěvkem.

 

 

Akci hodnotíme jako velmi zdařilou, předčila naše očekávání a pro velký zájem ji jistě budeme v budoucnu opakovat.

 

 

Závěrem bychom chtěli jménem všech členů našeho sdružení a jejich příznivců popřát všem krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a pohody a doufáme, že nám zachováte přízeň i v novém roce.

 

 

 

Hana ŠIMKOVÁ, Občanské sdružení Stanislavy Chumanové

 

stan chumanova logo