Soutěž Šumavská mozkovka 2022

O vítězi devátého ročník soutěže Šumavská mozkovka rozhodl jediný hlas

Už podeváté měli čtenáři časopisu Šumava, ale i návštěvníci oficiálního webu Národního parku Šumava možnost vybírat nejlepší populárně naučný článek popisující výzkumy na území Šumavy. Ti rozhodli, že vítězem soutěže Šumavská mozkovka 2022 se stává Ivan Suchara s článkem „Les a znečištění ovzduší“.

„Ivan Suchara z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v.v.i. získal 42 čtenářských hlasů. O jediný hlas méně dostal článek „LHP – informace na první pohled?“ Jiřího Zelenky. Takže stejně jako loni, i ten letošní ročník byl velice vyrovnaný,“ vyhodnocuje zásadní výsledky Šumavské mozkovky 2022 mluvčí Správy Národního parku Šumava Jan Dvořák.

Vítězný článek Ivana Suchary překvapuje, že i po zastavení imisí síry a popílku stále znečištěné ovzduší zásadně ovlivňuje lesní ekosystémy, a to jak stromy samotné, tak například houby, které sbíráme a konzumujeme. I to, jak se radioaktivita z Černobylu dodnes propisuje do současné vegetace. Naproti tomu článek Jiřího Zelenky široké veřejnosti představuje ryze metodickou a technickou pomůcku všech lesníků – lesní hospodářské plány.

„Ani jedno z témat není nijak jednoduché vysvětlit laické veřejnosti. O to více oceňuji, jak je oba autoři dokázali zpracovat – jasně a pochopitelně. Mám však radost i z článků ostatních autorů, kteří svá zkoumání skvěle popsali na ploše, která jim byla vymezena,“ hodnotí letošní příspěvky ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený. “Díky všem autorům si i letos naši čtenáři mohli dostat k informacím, které není snadné vyhledat nebo zpracovat. To propaguje i práci nás všech na Správě Národního parku Šumava,“ dodává.

Třetím článkem v pořadí, co do počtu získaných hlasů, je „Rozšíření motolice velké v ekosystému Šumavy“ Tomáše Peterky ze Správy Národního parku Šumava. Získal 32 hlasů. Pro článek „Síto a splouvání ve Vltavském luhu“ kolektivu autorů Zuzany Hořické, Ondřeje Simona, Vojtěcha Baráka, Věry Kladivové a Kamily Tiché hlasovalo 29 čtenářů. Milan Štech, který napsal článek s názvem „Květena Šumavy dnes –
Výsledky právě skončeného mezinárodního projektu“
získal 23 hlasů.

Populárně naučné články hodnotí také odborná porota složená ze zástupců všech čtyř národních parků České republiky.

„Tento ročník Mozkovky přinesl v hodnocení odborné poroty nebývale těsné výsledky. Ve sportovní terminologii řečeno: na cílové pásce rozhodovaly vteřiny a oproti předchozím ročníkům nikdo nezvítězil o tři koňské délky. Tedy velká vyrovnanost zvolených témat a soutěžních článků. Nakonec jsme po poctivé diskusi upřednostnili příspěvek, který je tak trošku tajemnou sondou do parazitologie, která laikům přiblíží vývojový cyklus motolice velké a zdravotní rizika způsobující zejména jelení zvěři na Šumavě“ potvrzuje kvalitu soutěžních příspěvků předseda odborné poroty Tomáš Rothröckl, ředitel Správy NP Podyjí.

„Nejlepším článkem letošního ročníku je, příspěvek Tomáše Peterky ze Správy NP Šumava, který se věnuje problematice infikování volně žijících zvířat motolicí velkou. Porota ocenila především vhodnost zvoleného tématu, které prezentuje veřejnosti ne příliš známou problematiku související se zdravím šumavské populace jelení zvěře. Přibližuje životní cyklus invazivního parazita – motolice velké. Článek měl nejlépe pojatý grafický design, který pomohl pochopit složité souvislosti,“ dodává člen odborné poroty Jan Materna, který spolurozhodoval s Petrem Křížem, ředitelem NP České Švýcarsko a Pavlem Hubeným, ředitelem NP Šumava.

O vítězi hlavní ceny, keramické Šumavské mozkovky, kterou vytvořili žáci základní školy v Borových Ladech, letos rozhodlo 167 hlasujících. V rámci slavnostního vyhlášení autoři soutěžních článků vylosovali tři hlasující: Terezii Richterovou a Hanu Malíkovou, které získávají věcné ceny a Jiřího Liperta, který získává víkendový pobyt pro dvě osoby na Kvildě v ubytovacím zařízení Správy NP Šumava.

Všechny soutěžní články jsou k dispozici zde:
https://www.npsumava.cz/navstivte-sumavu/casopis-sumava/mozkovka-2022/

Jan Dvořák
tiskový mluvčí
Správa NP Šumava