Plánované rozšíření Temelínu

Plánovaná výstavba Temelínu: „Nízká důvěra“ v bezpečnost

Už je to rok, co byl v Německu dokončen odklon od jaderné energetiky. Dne 15. dubna 2023 byly vyřazeny z provozu poslední tři reaktory– mezi nimi „Isar 2“ u Essenbachu (Lkr. Landshut). Na této straně hranice je proto záměrně upuštěno od rizikové jaderné energie. Na druhé straně hranice se na tento typ výroby elektřiny klade větší důraz. V Česku se plánuje výstavba až čtyř nových reaktorových bloků – rozdělených mezi závody Dukovany a příhraniční Temelín, jehož uvedení do provozu vedlo již v roce 2000 k demonstracím (Stop Temelín) v Bavorském lese.

O diskusi se nyní stará nově plánovaná výstavba jaderných elektráren našich východních sousedů. Jen málo z nich, například bývalý předseda CSU a bývalý ministr financí Erwin Huber, je zastáncem české vize. Ten řekl mediální skupině Bayern: „Vzhledem k obtížné výstavbě větrných elektráren v Bavorsku je to nová příležitost.” V politickém spektru je v tomto názoru sám. Zejména krajští volení představitelé posuzují věc odlišně, jak se Hog’n dozvěděl, když se zeptal:

“Významný vliv na kvalitu života a umístění”

Sebastian Gruber (okresní správce okresu Freyung-Grafenau; předseda spolku okresu Dolní Bavorsko v bavorském okresním zastupitelstvu): „Zásadní iniciativa České republiky na rozšíření jaderné energetiky bohužel není nová. To se vědělo. Rozměr a rozsah aktuálně prezentovaných plánů, konkrétně plánování čtyř jaderných reaktorů místo jednoho reaktoru, jsou však pro příhraniční region velmi překvapivé a znepokojivé.

Realizace by měla významný dopad na kvalitu života a umístění v našem regionu. Zejména s ohledem na dva národní parky Bavorský les a Šumavu jako velké přeshraniční chráněné území a zelenou střechu Evropy a také na různorodé sociální a ekonomické vazby v bavorsko-českém pohraničí. Vzhledem k příslušné historii musíme mít oprávněné obavy z bezpečnostních norem. Nemělo by se zapomínat na to, že jako možné varianty úložiště jaderného odpadu se na české straně projednávají i lokality blízko hranic. V této souvislosti máme dva problémy, které region tíží mimo jiné z hlediska bezpečnosti a rizik.

Již jsem to několikrát zdůraznil a nyní se opět jasně postavím: jaderná energie a jaderný odpad se nesmí stát tématem výhradně pro příhraniční oblasti, které již nyní čelí velkým výzvám. Takové aktivity a ofenzivní přístup bohužel narušují a zatěžují obvykle důvěryhodnou spolupráci ve společné pohraniční oblasti, která je ceněna a stojí za to ji chránit.

„Výrazně by to ovlivnilo pocit bezpečí“

MdL Martin Behringer (Svobodní voliči/volební obvod REG-FRG): „Výstavba dalších jaderných elektráren na česko-bavorské hranici by výrazně ovlivnila pocit bezpečí v našem regionu. Existuje velký deficit důvěry, zejména vzhledem k nedávné nehodě v Temelíně a neochotě úřadů poskytovat informace. Technologie jaderných elektráren, u kterých se předpokládá použití, se rovněž těší nízké důvěře.

Je také třeba mít na paměti, že nové závody vytvářejí další vysoce radioaktivní odpad, který je rovněž třeba likvidovat. Vyšetřování možného konečného skladovacího zařízení v příhraniční oblasti s bavorskou stranou zvyšuje obavy, protože česká vláda poskytuje okolnímu světu málo nebo žádné informace. Jak výstavba nových jaderných elektráren, tak konečné úložiště na hranici by pravděpodobně měly negativní dopady na celý náš region.

„Pod dojmem energetické krize, pochopitelné“

MdL Roswitha Toso (Svobodní voliči/volební obvod Pasov-Ost): „Rozhodnutí české vlády uvést do provozu čtyři nové jaderné reaktory je velkým překvapením. Vzhledem k energetické krizi je pochopitelné, že naše sousední země neuvažuje o předčasném odstavení stávajících elektráren. Je to pravděpodobně proto, že nechceme ztratit ani trochu nezávislosti, jako jsme to udělali po vypnutí Isar II.

Po neúspěšném výběrovém řízení a explozi nákladů na reaktor se nyní plánuje ještě větší investice s časovým horizontem do roku 2050. Vzhledem k tomu je s podivem, že se o alternativních formách výroby energie do budoucna ani neuvažuje . V našem regionu jsou přirozeně velké výhrady vůči jaderné energii: Černobylský incident z roku 1986 si pamatují především starší lidé jako velmi drastický. V případě nouze by se následky nehody nezastavily na hranicích.”

„Odzbrojujeme – Česká republika buduje lukrativní byznys“

MdL Josef Heisl (volební obvod CSU/Passau-Ost): „Vypínáme naše bezpečné elektrárny a v ČR se rozšiřuje jaderná energetika – bohužel se toho bylo třeba obávat a v minulosti se o tom nejednou hovořilo. O takových plánech se diskutovalo již dříve. A zatímco pilně odzbrojujeme, pro Českou republiku se buduje lukrativní byznys – totiž pokrytí potřeby elektřiny z Německa. V jiných částech Německa se na to možná dívá méně vzrušeně, ale pro nás v pohraničí je to absolutně nepřijatelné.

Nesmíme nečinně přihlížet, když se staví nové jaderné elektrárny – prakticky na dohled – mimo německé standardy. Když začnu mluvit s občany, přirozeně nastává nejistota. Německo se vzdává jaderné energie a pro nás tady podél hranice jsou elektrárny najednou blíž než kdykoli předtím. V této věci jsem již kontaktoval našeho dolnobavorského ministra CSU Christiana Bernreitera. Nyní musí Hubert Aiwanger jako ministr hospodářství přistupovat k oblasti dodávek energie aktivněji.“

„Potřebujeme jednotné bezpečnostní normy pro jadernou energii“

MdL Stefan Ebner (volební obvod CSU/REG-FRG): „S obavami vnímám plány české vlády na rozšíření jaderné energetiky v příhraniční oblasti. Zejména proto, že bezpečnostní standardy nejsou stejné jako u předchozích německých jaderných elektráren. Je to šílené: zavíráme bezpečné jaderné elektrárny v Německu a nyní musíme sledovat, jak se v sousední zemi staví jaderné elektrárny s výrazně nižšími bezpečnostními standardy.

Toto téma se nás týká každý rok. Proto musíme na tento vývoj reagovat. Potřebujeme jednotné bezpečnostní normy pro jadernou energii v Evropě. Protože pokud existují jednotné evropské předpisy pro bezpečnost výrobků dětských postelí, měly by existovat i pro jaderné elektrárny – a na té nejvyšší úrovni. Na bezpečnost jaderných elektráren musí jednotně platit nejvyšší evropské normy. Potřebujeme také jednotný celoevropský systém, který vyžaduje hlášení incidentů. V případě incidentu jsou postiženy i sousední regiony.

Jako příhraniční region musíme také předpokládat, že nové jaderné elektrárny budou postaveny v blízkosti hranic. To nás samozřejmě znepokojuje. Kromě toho probíhá hledání jak českého, tak německého úložiště a obě úložiště se soustředí na příhraniční oblasti. To by mělo negativní důsledky pro regiony a národní parky na obou stranách hranice, a to jak z hlediska cestovního ruchu, tak z hlediska hodnoty regionů obecně. Nemůže se stát, že by se všechny tyto otázky měly řešit pouze v našem pohraničí.“

“Bavorský les bude v zóně smrti”

MdL Toni Schuberl (volební obvod Zelení/REG/SRN): „Plány České republiky na výstavbu nových jaderných reaktorů jsou přirozeným důsledkem toho, co CSU neustále požaduje. Čistě z mocensko-politických úvah se CSU proměnila v masivní jadernou stranu, i když ví, že návrat k jaderné energii již není v Německu během několika příštích desetiletí technicky možný. Kůň je mrtvý, je čas, aby z něj CSU sesedla. Ale lobbování CSU za nebezpečnou jadernou energetiku – včetně tady v Dolním Bavorsku – má své důsledky. A o tom se nyní můžete přesvědčit u našich hranic v České republice.

Místo toho Markus Söder a Hubert Aiwanger zanedbávají rozšíření větrné energie v Bavorsku a činí nás závislými na dovozu.

Musíme vstát a ukázat České republice, že jaderné plány nepřijmeme. Jaderná energie je extrémně nebezpečná. Bavorský les bude v zóně smrti těchto systémů. Demonstrujme v České republice a přenesme debatu o nebezpečí jaderné energetiky do sousední země. Budoucnost je solární a větrná energie. Vyzývám CSU a Svobodné voliče, aby společně s námi zelenými v České republice demonstrovali proti jaderné energii.

ÖDP uvažuje o referendech

Okresní radní Urban Mangold (ÖDP): „Plány české vlády ohrožují bezpečnost bavorského obyvatelstva. Premiér a jeho zástupce by měli protestovat po boku Rakouska a nejezdit si do Prahy vyměňovat si názory na jaderné záležitosti, jak doporučoval Erwin Huber. Pokud by pan Söder a pan Aiwanger plánovali něco podobného pro Bavorsko v případě změny vlády, dejte jim prosím vědět:

Bavorský ÖDP je ve startovacích blocích k zastavení výstavby nových jaderných elektráren, po nichž vyzval Markus Söder referendem. Pokud by se většina státního parlamentu pokusila zakotvit nové jaderné elektrárny do státního rozvojového programu, bojovali bychom proti tomu prostředky přímé demokracie. Okamžitě bychom zahájili referendum “Žádná nová jaderná elektrárna v Bavorsku!”

Jaderná energie je drahá, nebezpečná a posiluje závislost na dodávkách uranu z despoticky ovládaných zemí. V nejhorším případě mohou být jaderné reaktory i vojenským cílem. Obnovitelná elektřina je dostupná mnohem rychleji, je šetrná k životnímu prostředí, klimaticky neutrální a díky své decentralizované distribuci není cílem vojenského útoku. Zavedením čistě obnovitelných zdrojů energie vytváříme to nejlepší, co můžeme našim dětem a vnoučatům zanechat: nezávislé zásobování energií ve stále nepřehlednějším světě.“


Průzkum veřejného mínění: Helmut Weigerstorfer
zdroj : partnerský web www.hogn.de