Category: Historie obce

Historie obce
Andrea Stankova

Z pokladů muzea Šumavy (12)

Z pokladů Muzea Šumavy (12)   O státě českém Pavel Stránský ze Zapské Stránky, 1643   Drobná latinská kniha osmerkového formátu (výška 12 cm) v bílých

Číst více »
Historie obce
Andrea Stankova

Rok šumavské vesnice: leden

Marie Bubeníková: Rok šumavské vesnice Ilustrace: Josef Černý LEDEN I v krutých mrazech a sněhu byly dřeváky a mejšlata nejčastěji nošenou obuví prostého lidu. Maminka velmi

Číst více »

Hřiby na Bučině

  Nejen parčík na stašském náměstí nabízí v letních dnech pohled na pravé hřiby rostoucí tam v trávě. Stejnou podívanou mají také na Bučině u

Číst více »
Historie obce
Andrea Stankova

Z pokladů Muzea Šumavy (11)

Hofmeisterovy jesličky Jan Hofmeister, 1876–1878   Rozměrné jesličky čítají celkem 64 vyřezávaných malovaných figur, sdružujících se kolem chléva se sedlovou doškovou střechou, nad níž levituje

Číst více »
Historie obce
Andrea Stankova

Z pokladů muzea Šumavy (10)

Habsburský orel z věže sušické radnice Neznámý autor, 18. století   Vpravdě symbolickou připomínkou starého mocnářství je rozměrný (161 x 110 cm) tepaný železný orel, umístěný

Číst více »
Historie obce
Andrea Stankova

Z pokladů Muzea Šumavy (9)

Pozdně barokní malovaná skříň (knihovna) Výmalba P. Prokop Harrer, 2. polovina 18. století   Masivní skříň na obdélném půdoryse se skosenými nárožími a půlkruhovým završením

Číst více »
Historie obce
Andrea Stankova

Z pokladů Muzea Šumavy (8)

Náměstí v Sušici Svatopluk Janke, 1979   Známý kout sušického náměstí z oken radnice zachytil akademický malíř Svatopluk Janke. Zcela vlevo je Voprchovský dům (čp. 40/I) –

Číst více »
Historie obce
Andrea Stankova

Z pokladů Muzea Šumavy (7)

Miniatura motýla Morpho eurylochus Jan Zachariáš Quast, 1889   Do sbírek Muzea Šumavy se miniatura dostala ve 20. letech minulého století darem lékárnické rodiny Kratochvílů,

Číst více »
Historie obce
ronge.lukas

Z pokladů Muzea Šumavy (6)

Madona Ochranitelka z Kochánova Neznámý autor, přelom 15. a 16. století Zajímavým ikonografickým motivem je typ Madony Ochranitelky. Panna Marie rozevírá svůj plášť, aby pod ním

Číst více »
Historie obce
ronge.lukas

Čkyně v letech 1939 – 1945

Český národ se s okupací nesmířil. Byla to doba krutosti, bolesti a utrpení. Hned 15. března 1939 začalo zatýkání. Po demonstracích 28. října a 15.

Číst více »