Miniatury: Nelesní krajina

   Nelesní krajina

   V Hájence na Knížecích Pláních je útulno. Venku se stmívá. Harvestor ustal v práci. Kácí se tu ostošest zdravé smrky, které rostly na snosech. Kmeny jsou navršeny podél cesty ke hřbitovu.
   Dorazil jsem sem s kašlem, tak si dávám čaj s rumem. U stolu sedí dva kamarádi Míra z Borové Lady a Ambi. Míra sloužil na Knížecích Pláních za komunistů jako velitel roty. Obýval tu jeden domek. „Jsou to zdravé stromy,“ komentuje činnost lesáků venku. „Copak okolo není dost suchého dříví?“
   „A proč tu těží?“ ptám se.
   „Prý vyrábějí nelesní krajinu,“ vysvětluje nám to číšnice Natálka z Kvildy. Ano, něco jsem o tom četl. Stromy musí stranou, aby se na kamenech mohli vyhřívat hadi. Natálka pochází ze Zakarpatské Ukrajiny, vypravuje nám o tamních horách a tak se dostáváme i k vlkům.
   „Už jsem tu potkala vlka dvakrát,“ říká. „Kus za bobřištěm, stál tam jak samotář, vychrtlý, ale sám nejspíš nebyl, to mohlo být zdání, smečka mohla být roztažená, ostatní ukrytí.“
   „Já viděl vlka na deset metrů, tam, kde odbočuje pěšina z Vltavské cesty na Černou horu,“ odpovídá Ambi. „Jen mě zmerčil a hned zmizel v houští.“

***

   Ráno vycházím před Hájenku. Teplota se pohybuje okolo -2 °C. Nad loukami se vznáší přízemní mlha, ve které se rozpouští svit hvězd. Odkudsi z Bavorska sem doznívá jelení troubení. Vysoko nad hlavou mi září půlměsíc, v jehož svitu se matně leskne jíní. Svítá jen pozvolna. Jestli je každý z nás postradatelný, o tomto dni se to jistě říci nedá. Lesnatý obzor tají jeho budoucí žár. Jdu pomalu ke hřbitovu. V korunách javorů už hoří rudé listy. A pak se první zlaté paprsky vlijí do mlžného příkrovu. Pronikají korunami stromů, které do mlhy vpisují dlouhé stíny.

Text a foto Roman Szpuk


1. Zimní květy
2. D
va psíci
3. Šepot
4. Vlnky aneb sbohem, Otavo
5. Mrak křídel
6. Caparti
7. Blátivé vrcholy
8. Z opačné strany
9. Krmítko
10. Jarní hopsání
11. Apokalyptická doba
12. Učit se padat
13. Hypnóza
14. Ulity a květy
15. Obzory
16. Bílá a stříbrná
17. Kořist
18. Odchod
19. Konvalinková hora
20. Strašlivý nářek
21. Šumavské dada
22. Jeřáb popelavý
23. Rychlý tah mračen uzavírá západ
24. Bloudění
25. Ranění ptáci
26. Trnová hora
27. Muchničková hora
28. Havraní žena
29. Bouřka když nebouří, umře
30. Cíl
31. Plachost
32. Hlas puštíka
33. Hry
34. Podruhé kvetou brusinky
35. Stín krkavce