Knižní čtvrtek: Chaty

ŠUMAVSKÝ LITERÁRNÍ ČTVRTEK

Jan Havelka: Chaty Klubu českých a československých turistů (1888-1928)

Možná bych ji v regálu knihkupectví jen ta minul, kdyby na mě z obálky nevykoukla Chata v Lenoře, kolem níž minimálně dvakrát denně jezdím. Nakonec tam však těch šumavských chat bylo celkem devět, včetně té na Libíně.

Ale to asi nebylo to nejzajímavější. O turistických chatách Klubu českých turistů jsem četl ledacos. Třeba na stránkách Vítaného hosta, kde se obšírně psalo zrovna o té v Lenoře. Jenže to vždy byly jednotlivé články, jednotlivé chaty. Až když jsem je tu měl pěkně pohromadě, uvědomil jsem si, jak zajímavý a jedinečný to byl fenomén. Že nešlo jen o budovu, potažmo nějakou její finanční hodnotu, ale že za jejím postavením bylo nadšení, odhodlání, životní příběhy a často i nějaký kulturní nebo společenský, tedy rozuměj národnostně laděný počin. Jednalo se doslova o životní sty, životní filozofii. To se týká především těch šumavských. Až si říkám, že by měly být zapsány na seznam UNESCO.

Jaroslav Pulkrábek


Anotace: První svazek dvoudílné publikace Chaty Klubu českých a československých turistů. Autorem je dlouholetý předseda KČT, dnes čestný předseda Klubu, Jan Havelka. Vzhledem k tomu, že se autor zabývá problematikou turistických chat od znovuzrození KČT v roce 1990 až do dnešních dnů, je u nás nejspíše největším znalcem těchto chat, jejich historie i celé této problematiky.

V knize jsou popsány všechny chaty Klubem postavené nebo pronajaté od založení KČT do roku 1928.

U každé chaty je uveden její dnešní majetkově-právní vztah a rozsah a způsob provozu. Popis každé chaty je doplněn fotografiemi z různého období jejich historie, mnohé z historických fotografií nebo náčrtů či projekčních plánů jsou významně unikátní. Dodnes existující chaty jsou zachyceny na aktuálních fotografiích.

Kniha je i významnou oslavou práce a dobrovolné činnosti tisíců dobrovolníků, kteří v popisovaném období odvedli vůbec nejlepší dílo, jaké Klub českých turistů během své stotřicetileté existence vytvořil.

Vydavatel: Alpy Praha
Rok vydání: 2019
Vazba: pevná/ vázaná
Počet stran: 304
Formát (v-š): 235 x 170 mm
ISBN: 978-80-85613-45-2


Přehled knih 2023
1. Divocí sekáči
2. Pstruh je nehybný
3. Divoká honba
4. Šumavské doteky
5. Smrková Tišina
6. Zahrada mrtvých duší
7. Život a dílo Karla Klostermanna
8. Šumava Kamenný mlýn
9. Povídky a pověsti ze Šumavy
10. a to jsi ty, Šumavo
11. Šumavský kalendář 2024
12. Šumava za císaře pána
13. Vzpomínky na Šumavu V.
14. Šumavský řezbář křtěný Radbůzou
15. Pohádky Matky Šumavy
16. Boží mlýny
17. Lokálka údolím Volyňky
18. Líný manžel holé neštěstí
19. Poezie Duše
20. Atlas historických lesnických map Šumavy
21. Šumava & rozhledny
22. Mísení krve
23. Šumavou na jeden nádech
24. Ďábel se neptá
25. Paní chirurgie
26. Šumava
27. Sudetský dům
28. Bejvávalo na Šumavě – příroda a lidé
29. Obrázky z domova
30. Pověst
31. Až ke křížku
32. Zítra přijde Olah