Knižní čtvrtek: Vzpomínky ze Šumavy

ŠUMAVSKÝ LITERÁRNÍ ČTVRTEK

Jan Voldřich: Vzpomínky ze Šumavy

Tak mám silný pocit, že nejlépe a nejdetailněji zdokumentované místo nejen na Šumavě bude, anebo už možná je, Stašsko. Tohle už je v pořadí třetí kniha Jana Voldřicha (jak jinak by se taky mohl člověk píšící Stachách jmenovat) o tomto svérázném kousku světa. I když tentokrát je záběr trošku jiný a širší a díky tomu je určen i širšímu okruhu čtenářů. Ano, o mnohém se již mnohokrát psalo, ale tady je to viděno z osobnějšího a lokálnějšího úhlu. Tak říkajíc po královácku.

Jaroslav Pulkrábek


Anotace: Publikace navazuje na předcházející autorovy tituly „Příběhy ze šumavských chalup“ a „Osudy ze šumavských chalup“ a je tedy autorovým třetím publikačním dílem, v němž je pozornost věnována opět Šumavě, konkrétně Stašsku, Zdíkovsku a blízkému okolí.  V její první části autor popisuje šumavské zvyky a obyčeje, jak byly sesbírány ze vzpomínek pamětníků a doplněny postřehy z regionální literatury, zpracovanými šumavskými znalci.  V druhé části knihy je poutavé vyprávění životních příběhů a osudů ze šumavské Úbislavi, vísky pod Javorníkem, sesbíraných od úbislavských pamětníků a rodáků. Třetí a nejrozsáhlejší část knihy je věnována životním osudům a příběhům výrazných šumavských osobností z řad učitelů a lékařů, působících ve Staších, Zdíkově, Vacově, Kašperských Horách a Hartmanicích. Publikace je doplněna velkým množstvím původních historických fotografií a dokumentů, vztahujících se k jednotlivým příběhům, získaných od pamětníků.

Vydavatel: Kopp
Rok vydání: 2023
Vazba: pevná
Počet stran: 248
Formát (v-š): 207 x 150 mm
ISBN: 978-80-7232-629-7


Přehled knih 2023
1. Divocí sekáči
2. Pstruh je nehybný
3. Divoká honba
4. Šumavské doteky
5. Smrková Tišina
6. Zahrada mrtvých duší
7. Život a dílo Karla Klostermanna
8. Šumava Kamenný mlýn
9. Povídky a pověsti ze Šumavy
10. a to jsi ty, Šumavo
11. Šumavský kalendář 2024
12. Šumava za císaře pána
13. Vzpomínky na Šumavu V.
14. Šumavský řezbář křtěný Radbůzou
15. Pohádky Matky Šumavy
16. Boží mlýny
17. Lokálka údolím Volyňky
18. Líný manžel holé neštěstí
19. Poezie Duše
20. Atlas historických lesnických map Šumavy
21. Šumava & rozhledny
22. Mísení krve
23. Šumavou na jeden nádech
24. Ďábel se neptá
25. Paní chirurgie
26. Šumava
27. Sudetský dům
28. Bejvávalo na Šumavě – příroda a lidé
29. Obrázky z domova
30. Pověst
31. Až ke křížku
32. Zítra přijde Olah
33. Chaty Klubu českých a československých turistů (1888-1928)
34. Chaty Klubu českých a československých turistů (1929-1938)
35. Kdo krade sny?
36. Historie rychty Želnava s obcemi Bělá, Záhvozdí, Pernek a Nová Pec
37. Veithové: Od tkalcovského stavu ke šlechtickému titulu
38. Případy šumavského policejního rady
39. Kriminální příběhy ze staré Šumavy 6
40. Strašidla