Knižní čtvrtek: Šumava v proměnách času III.

ŠUMAVSKÝ LITERÁRNÍ ČTVRTEK

Šumava v proměnách času III.

Mám slabost pro muzejní sborníky. Tedy alespoň pro ty ze šumavskými tématy. Je to podobné jako když si rozbalujete krabici s vánočními dárky a netušíte co na vás vybafne. A tady je těch dárku hned několik najednou v podobě různých studií. A stejně jako u vánočních dárku se některé zcela minou zájmem, jiné jsou docela užitečné a zajímavé a několik jich přímo nadchne. Samozřejmě, že každému udělá radost něco jiného. Pro mě to v případě tohoto hornoplánského sborníku byly texty o Stifterovo pomníku nad Plešným jezerem a o Roze Tahedl. A přestože o pomníku i spisovatelce vím poměrně dost, jedinečností sborníku je právě v tom, že se jeho příspěvky zaměří na velice úzkou oblast daného tématu a pokaždé přinesou něco, co mi doposavad zůstalo skryto. Takže počítám, že i vy si tady něco vyberete.

Jaroslav Pulkrábek


Anotace: Revue Šumava v proměnách času nabízí čtenářům články a studie mapující vývoj šumavské kulturní krajiny a zachycující složité životní příběhy a osudy zdejších obyvatel. Autory studií, které kladou důraz jak na čtenářskou přitažlivost, tak na kvalitu odborného zpracování jsou badatelé, kteří se tímto regionem zabývají. Součástí revue je bohatý obrazový doprovod.

Obsah je rozdělen do několika tematických bloků. V oddíle Historie je čtenářům představena role těžby zlata v dějinách šumavského města Kašperské Hory a životní osudy obyvatel regionu, kteří byli po roce 1968 vyloučeni z KSČ. V bloku Život najdou čtenáři texty o fenoménu finských domků na Šumavě a prezentaci Šumavského muzea ve Vídni. Oddíl Lidé přibližuje činnost průkopníků archeologie v jižních Čechách, Karla Brdlika a Leonharda Franze. Díl Památky seznámí čtenáře s horskými hrádky na Šumavě, s židovským hřbitovem v Podmoklech u Sušice a Stifterovým památníkem nad Plešným jezerem. Blok Literatura připomíná životní osudy šumavské autorky Rosy Tahedl a působení národopisce a historika Gustava Jungbauera ve Státním ústavu pro lidovou píseň. Příspěvky o šumavské přírodě jsou věnovány šumavským rašeliništím a stulíku malému. Knihu uzavírá historie šumavského rodu Sarauerů.

Vydavatel: Jungbauerův šumavský vlastivědný spolek
Rok vydání: 2023
Vazba: brožovaná
Počet stran: 272
Formát (v-š): 210 x 149 mm
ISBN: 978-80-905804-2-8


Přehled knih 2023
1. Divocí sekáči
2. Pstruh je nehybný
3. Divoká honba
4. Šumavské doteky
5. Smrková Tišina
6. Zahrada mrtvých duší
7. Život a dílo Karla Klostermanna
8. Šumava Kamenný mlýn
9. Povídky a pověsti ze Šumavy
10. a to jsi ty, Šumavo
11. Šumavský kalendář 2024
12. Šumava za císaře pána
13. Vzpomínky na Šumavu V.
14. Šumavský řezbář křtěný Radbůzou
15. Pohádky Matky Šumavy
16. Boží mlýny
17. Lokálka údolím Volyňky
18. Líný manžel holé neštěstí
19. Poezie Duše
20. Atlas historických lesnických map Šumavy
21. Šumava & rozhledny
22. Mísení krve
23. Šumavou na jeden nádech
24. Ďábel se neptá
25. Paní chirurgie
26. Šumava
27. Sudetský dům
28. Bejvávalo na Šumavě – příroda a lidé
29. Obrázky z domova
30. Pověst
31. Až ke křížku
32. Zítra přijde Olah
33. Chaty Klubu českých a československých turistů (1888-1928)
34. Chaty Klubu českých a československých turistů (1929-1938)
35. Kdo krade sny?
36. Historie rychty Želnava s obcemi Bělá, Záhvozdí, Pernek a Nová Pec
37. Veithové: Od tkalcovského stavu ke šlechtickému titulu
38. Případy šumavského policejního rady
39. Kriminální příběhy ze staré Šumavy 6
40. Strašidla
41. Vzpomínky ze Šumavy