Knižní čtvrtek: Obrazy vody

ŠUMAVSKÝ LITERÁRNÍ ČTVRTEK

Michal Kurz, Martin Pácha, Eliška Švarná: Obrazy vody. Jihočeské přehrady a jejich otisk v krajině a společnosti

Vlastně se nejedná ani tak o knihu, ale o katalog k výstavě, což ale ani v nejmenším nesnižuje její hodnotu. Rozsahem, kvalitou i zpracováním může totuž existovat nezávisle na oné výstavě a jedinou vadou na kráse je náklad, který činní pouhých 350 výtisků. Což z ní asi brzo učiní nedostatkový sortiment a sběratelský artefakt. Jestli se tedy nebude dotiskovat. Je to sice úzce zaměřená publikace, ale díky tomu přináší zajímavý úhel pohledu a leckdy i neznámé fotografie a dokumenty. V dobré kvalitě a pěkně pohromadě.

Jaroslav Pulkrábek


Anotace: Doprovodný katalog stejnojmenné putovní výstavy se zabývá tématem vztahu moderního člověka k vodě a krajině, a to na příkladu výstavby jihočeských přehrad Lipno a Orlík v průběhu padesátých a na počátku šedesátých let. Prostřednictvím analýzy rozmanitých dobových médií (fotografie, tisk, plakáty, literatura, výtvarné umění) nabízí pohled na obě vodní díla jako politické, sociální a kulturní fenomény, které v krajině i ve společnosti zanechaly řadu hmatatelných i symbolických otisků.

Vydavatel: Masarykův ústav a Archiv AV ČR Praha
Rok vydání: 2023
Vazba: brožovaná
Počet stran: 97
Formát (v-š): 280 x 210 mm
ISBN: 978-80-88611-01-1


Přehled knih 2023
1. Divocí sekáči
2. Pstruh je nehybný
3. Divoká honba
4. Šumavské doteky
5. Smrková Tišina
6. Zahrada mrtvých duší
7. Život a dílo Karla Klostermanna
8. Šumava Kamenný mlýn
9. Povídky a pověsti ze Šumavy
10. a to jsi ty, Šumavo
11. Šumavský kalendář 2024
12. Šumava za císaře pána
13. Vzpomínky na Šumavu V.
14. Šumavský řezbář křtěný Radbůzou
15. Pohádky Matky Šumavy
16. Boží mlýny
17. Lokálka údolím Volyňky
18. Líný manžel holé neštěstí
19. Poezie Duše
20. Atlas historických lesnických map Šumavy
21. Šumava & rozhledny
22. Mísení krve
23. Šumavou na jeden nádech
24. Ďábel se neptá
25. Paní chirurgie
26. Šumava
27. Sudetský dům
28. Bejvávalo na Šumavě – příroda a lidé
29. Obrázky z domova
30. Pověst
31. Až ke křížku
32. Zítra přijde Olah
33. Chaty Klubu českých a československých turistů (1888-1928)
34. Chaty Klubu českých a československých turistů (1929-1938)
35. Kdo krade sny?
36. Historie rychty Želnava s obcemi Bělá, Záhvozdí, Pernek a Nová Pec
37. Veithové: Od tkalcovského stavu ke šlechtickému titulu
38. Případy šumavského policejního rady
39. Kriminální příběhy ze staré Šumavy 6
40. Strašidla
41. Vzpomínky ze Šumavy
42. Šumava v proměnách času III.
43. Toulání ztracenou Šumavou s profesionálním průvodcem Josefem Peckou