Knižní čtvrtek: Vyšší Brod

ŠUMAVSKÝ LITERÁRNÍ ČTVRTEK

Jakub Pavel: Vyšší Brod, kraj – klášter – město

O Vyšebrodském klášteru toho bylo napsáno hodně. A podrobně. Už díky množství zachovalého archivního materiálu je jeho historie zpracována velice podrobně. Navíc lze vyhledat hned několik diplomek či bakalářek se zcela specifickým zaměřením. Takže zájemci o dějiny vyšebrodského kláštera dnes nedostatkem rozhodně netrpí. Přesto jsem si tuto útlou brožurku pořídil, a to hned ze dvou důvodů. Jednak pro autentičnost pohledu na priority počátku třicátých let minulého století, a především pro poetický jazyk jakým je napsána. A tak pro mě není ani tak zdrojem informací jako uměleckým dílem. O to cennějším, že mnohé z popsaného již v té podobě neexistuje.

Jaroslav Pulkrábek


Anotace: Každým rokem procházejí vyšebrodským klášterem tisíce návštěvníků, kteří dnes více než jindy žádají podrobnějšího poučení a trvalé upomínky na tuto význačnou památku jižních Čech. Až dosud však jsme postrádali českým jazykem psané příručky, která by stručně a přístupně, přece však na odborném základě, probrala a ocenila nejvýznamnější památky různých oborů výtvarných umění ve Vyšším Brodě se vyskytující. Přítomné pojednání chce tomuto nedostatku odpomoci.

Vydavatel: Odbor Národní jednoty pošumavské
Rok vydání: 1932
Vazba: brožovaná
Počet stran: 60
Formát (v-š): 170 x 125 mm
ISBN: ———–


Přehled knih 2023
1. Divocí sekáči
2. Pstruh je nehybný
3. Divoká honba
4. Šumavské doteky
5. Smrková Tišina
6. Zahrada mrtvých duší
7. Život a dílo Karla Klostermanna
8. Šumava Kamenný mlýn
9. Povídky a pověsti ze Šumavy
10. a to jsi ty, Šumavo
11. Šumavský kalendář 2024
12. Šumava za císaře pána
13. Vzpomínky na Šumavu V.
14. Šumavský řezbář křtěný Radbůzou
15. Pohádky Matky Šumavy
16. Boží mlýny
17. Lokálka údolím Volyňky
18. Líný manžel holé neštěstí
19. Poezie Duše
20. Atlas historických lesnických map Šumavy
21. Šumava & rozhledny
22. Mísení krve
23. Šumavou na jeden nádech
24. Ďábel se neptá
25. Paní chirurgie
26. Šumava
27. Sudetský dům
28. Bejvávalo na Šumavě – příroda a lidé
29. Obrázky z domova
30. Pověst
31. Až ke křížku
32. Zítra přijde Olah
33. Chaty Klubu českých a československých turistů (1888-1928)
34. Chaty Klubu českých a československých turistů (1929-1938)
35. Kdo krade sny?
36. Historie rychty Želnava s obcemi Bělá, Záhvozdí, Pernek a Nová Pec
37. Veithové: Od tkalcovského stavu ke šlechtickému titulu
38. Případy šumavského policejního rady
39. Kriminální příběhy ze staré Šumavy 6
40. Strašidla
41. Vzpomínky ze Šumavy
42. Šumava v proměnách času III.
43. Toulání ztracenou Šumavou s profesionálním průvodcem Josefem Peckou
44. Obrazy vody